Disclaimer.

Alle gepubliceerde reizen op deze website kunnen geboekt worden via Holland International Reisbureau Amersfoort. Op alle reizen zijn de voorwaarden van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds van toepassing, tenzij vermeld dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland International Reisbureau Amersfoort, Regenboog 79, 3824 ED Amersfoort.

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator en/of luchtvaartmaatschappij. Voor vragen verwijzen wij u naar het reisbureau. U kunt uw vraag mailen naar sandra.eijgenstein@reisbureauathome.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere website waarin Holland International Reisbureau Amersfoort een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen; 
  • de inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; 
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Holland International Reisbureau Amersfoort spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Holland International Reisbureau Amersfoort verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
Holland International Reisbureau Amersfoort, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers, is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Holland International Reisbureau Amersfoort mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Holland International Reisbureau Amersfoort  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Behoudens deze disclaimer is Holland International Reisbureau Amersfoort niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen be-krachting van die bestanden in. Verwijzingen en/of verbindingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van, zijn door Holland International Reisbureau Amersfoort slechts ter informatie opgenomen. Holland International Reisbureau Amersfoort is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dergelijke websites.
U zal, Holland International Reisbureau Amersfoort, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.